Lokaty terminowe

Bezpieczeństwo oszczędności, a najlepsze lokaty terminowe

Od lat pracujesz, odkładasz na koncie każdą złotówkę, aby w końcu uzbierać określoną kwotę. Zastanawiasz się wtedy, co zrobić, aby te już zaoszczędzone przez Ciebie pieniądze teraz same pracowały, przynosząc określony dochód. Pozostawienie ich na zwykłym rachunku rozliczeniowym posiadającym z zasady bardzo niskie oprocentowanie, nie jest najlepszym wyborem. Obecnie na rynku finansowym najpopularniejszymi instrumentami inwestycyjnymi są lokaty terminowe i fundusze inwestycyjne. Przyjrzyjmy się bliżej lokatom terminowym, jako że porównując obie te formy, to lokaty terminowe są najbezpieczniejszą formą oszczędzania. Niezależnie od bardzo niskiego oprocentowania, lokaty 2014, jednak dalej się opłacają.

Wszystkie lokaty bankowe, założone w polskich bankach objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, co oznacza, że pieniędzy w żadnym wypadku nie stracimy. Z zasady, lokaty bankowe jest to forma powierzania naszych środków pieniężnych bankom, która zawierana jest na określony czas, po upływie którego bank wypłaca kapitał wraz z należnymi odsetkami. Ulokowane pieniądze wykorzystywane są wyłącznie przez bank i nie wolno nam z nich korzystać. Likwidacja lokaty przed upływem wyznaczonego czasu wiąże się zazwyczaj z utratą należnych odsetek. Warto, więc przed założeniem takiej lokaty zastanowić się, czy zamrożenie posiadanych oszczędności na określony czas jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli mamy co do tego wątpliwości lepiej założyć konto oszczędnościowe zamiast tracić czas, aby znaleźć najlepsze lokaty terminowe. Ponadto należy pamiętać, że pamiętać, że odsetki wypłacane z lokat terminowych obciążone są podatkiem dochodowym, co niestety zmniejsza oczekiwane zyski.